Incubația

I. Metode

Sunt consacrate două metode de incubație pentru struții domestici - naturală și artificială.
Majoritatea crescătorilor de struți africani perferă metoda naturală de incubație deoarece sunt de părere că puii obținuți pe cale artificială nu sunt la fel de sănătoși. Acest fapt este probabil adevărat, deoarece puii cei mai puternici pot supraviețui în condiții naturale; cu toate acestea, puțini pui supraviețuiesc la incubația pe cale naturală. De asemenea, permițând struților să stea pe ouă până la 6 săptămâni, poate cauza tensionarea acestora, deteriorându-le condiția.
Atât femela cât și masculul împart responsabilitățile de clocire, masculul mai ales noaptea, iar femela ziua. Dacă femela poate sta pe ouă, ea va depune câte un ou la interval de două zile, cumuland astfel 12-15 ouă pe lună.
Cuibul este o groapă nu foarte adâncă în pământ; poate fi mărit prin săparea unei mici gropi în pământ, lângă cuib, umplută cu nisip, iar în jurul ei se construiește o ridicătură.
Producătorii din Statele Unite sunt adepții incubației artificiale; ei consideră că investiția în incubația naturala este mult mai mare.
O producție mare de ouă se obține dacă ouăle sunt îndepărtate din cuib în fiecare zi. Dacă se apelează la incubația artificială, se colectează ouăle de două ori pe zi, se depozitează, se răcesc la 18-21 grade Celsius și se plasează în incubator timp de 7-10 zile. Dacă ouăle nu sunt incubate în 7-10 zile, rata de clocire este semnificativ redusă.

Principii generale de incubație

 • Perioada medie de incubație: 42 – 43 zile
 • Temperatura medie: 36 grade Ceslius
 • Umiditate relativă 23% - 26%
 • Rotația 6 – 8 ori/zi
 • Depozitarea 10 zile – 12–15 grade Celsius

II. Facilități pentru incubație și clocire

Sunt necesare sisteme performante de incubație și clocire. Alături de struți, aceste sisteme reprezintă o importantă investiție financiară.
Aceste tehnici au fost perfecționate, contribuind la reducerea mortalității timpurii. Ventilația inadecvată, umiditatea improprie au reprezentat probleme majore în trecut.
Obiectivul incubației îl reprezintă crearea condițiilor necesare pentru că din ouăle fertile să rezulte pui de struț într-o perioadă de 42-43 zile, folosind echipament special. În natură, părinții-struți asigură în mod instinctiv condițiile de mediu pentru clocire, dar în mediul artificial, trebuie creat un mediu similar.
Facilitățile pentru incubație diferă de la o fermă la alta, în funcție de buget, dimensiunea afacerii, clădirile existente. Fiecare producător trebuie să pună la punct o structură, permanentă sau temporară, în funcție de numărul anticipat de ouă. Dimensiunile actuale ale echipamentelor pentru incubație și clocire vor varia, de aceea trebuie știute aceste dimensiuni, înainte de a ști suprafața clădirii.

La planificarea facilităților trebuie avute în vedere:

 • izolarea față de circulația persoanelor
 • controlul de mediu asupra camerelor și clădirii
 • igienizarea camerei
 • sursa de curent de rezervă
 • extinderea ulterioară
 • spații adecvate pentru provizii
 • spațiu pentru depozitarea echipamentului necesar pentru incubator. Incubatorul trebuie astfel proiectat încât să asigure constante temperatura, umiditatea și circulația aerului.

II. Echipament

Pe piața actuală există mai multe tipuri de echipamente pentru incubație și clocire.

Un incubator are 4 funcții de bază:

 1. controlul temperaturii
 2. controlul umidității
 3. circulația adecvată a aerului
 4. mecanismul de rotație (acest mecanism nu este prezent la instalațiile de clocire)

Fiecare dintre acești factori poate cauza erori fatale în procesul de incubație.

 1. Temperatura
  Valorile recomandate variază între 32,2 grade Celsius și 36,6 grade Celsius dar valorile cele mai comune sunt cuprinse în intervalul 35,5-36,6.
 2. Umiditatea
  Este de asemenea foarte importantă. Ouăle trebuie să piardă o anumită cantitate de apă în timpul incubației – 13-15% din greutatea inițială. Umiditatea și circulația aerului joacă un rol important în pierderea apei. Umiditatea trebuie să aibă valori cuprinse între 20-40%. Pierderea de apă va fi determinată prin cântărire săptămânală.
  În funcție de pierderea în greutate a oului, se operează ajustări în incubator în ceea ce privește umiditatea. Pentru a ține o evidență clară, se recomandă un registru operat pe calculator.
  Umiditatea relativă trebuie menținută la valoarea de 25% până în ziua a 40-a, după care se trece la valoarea de 35-40%.
  Vor exista diferențe de mărime la ouă, de formă și porozitate. Ca urmare, temperatura și umiditatea în incubator trebuie ajustate.
 3. Circulația aerului
  În timpul incubației, ouăle consumă oxigen (respirație) și elimină dioxid de carbon. Deoarece embrionul se dezvoltă mai ales după primele 6 săptămâni, crește și consumul de oxigen, deci și cantitatea de dioxid de carbon eliminată. De aceea, este ESENȚIALĂ circulația adecvată a aerului în cadrul sistemelor de incubație!
 4. Poziția
  Ouăle de struț trebuie depozitate cu capătul mai mare în sus, la o temperatură de 18-21 grade Celsius. În acest timp trebuie să se efectueze rotația ouălor în fiecare zi.
  Acordați atenție specială sacului de aer! Sacul de aer se formează după 24 ore de la depunerea ouălor. Nu vă grăbiți să puneți oul în incubator. În sacul de aer se colectează albumina ce conține un factor antibacterial necesar pentru embrion. Cu cât stă mai mult, cu atât calitatea va fi crescută. Sacul de aer nu trebuie să fie mai larg de 6 mm, sau mai mic de 4 mm.
  Ouăle mai mari de 10 zile au o rată de succes scăzută.
 5. Rotația
  Ouăle trebuie întoarse de 2-3 ori pe zi înainte de a fi plasate în incubator.
 6. Salubritatea
  Sunt plasate în incubator doar ouăle curate și solide.
  Apa pentru dezinfectare trebuie plasată la intrarea în incubator.
  Se vor purta doar haine și încălțăminte sterile, chirurgicale în incubator. Înainte de începerea activității, mâinile trebuie spălate și dezinfectate.
 7. Cântărirea
  Cântărirea ouălor săptămânal determină pierderea în greutate a acestora, permițând adaptarea factorilor de umiditate și temperatură. Cei mai mulți producători se așteaptă la o pierdere de 15-18%.

Ferma de struți Tinca
Ferma de Struți Tinca | Copyright © | Toate drepturile rezervate.
Web design realizat de Weblike PRO.